Golden Raand over de Kerstvloed

Stichting Het Groninger Landschap wijdde de lente-editie van haar ledenblad Golden Raand volledig aan de Kerstvloed.

Tijdens de Kerstvloed van 1717 werd een groot deel van de Groninger dijken weggevaagd. Het zeewater stond tot aan de stad Groningen. Meer dan 2000 mensen verdronken en ruim 1500 huizen werden verwoest. Nog altijd zijn de sporen van de Kerstvloed terug te vinden in het landschap. Kolken herinneren aan de plekken waar de dijken doorbraken. Her en der liggen nog stukjes van de oude dijken die het tijdens de Kerstvloed begaven. Het Groninger Landschap is eigenaar van zo’n stukje dijk: de Oude Dijk bij Den Andel. In dit dorp bleef alleen de kerk overeind tijdens de Kerstvloed, alle huizen werden weggevaagd.

Een andere plek waar je de Kerstvloed bijna nog kunt voelen is Olle Weem, een kleine wierde iets noordelijk van Houwerzijl. De wierde ligt er al vanaf het begin van de jaartelling. Op de wierde, te zien op de omslag, lag het dorpje Vliedorp. Tijdens de Kerstvloed gingen 32 huizen verloren en in de jaren die volgden trokken ook de andere bewoners weg. Tot in het einde van de 19e eeuw bleef het kerkhofje in gebruik en nu herinneren slechts 12 graven aan 2000 jaar bewoning.  

In 2017 staan we, samen met andere Groninger organisaties, stil bij de gebeurtenissen van 1717. We gaan op zoek naar sporen uit die tijd, maar kijken ook naar de toekomst. Hoe willen we ons als Groningers verhouden tot de zee? Een vijand die we koste wat kost buiten de deur willen houden? Of een bondgenoot die onze landbouwgronden verrijkt en ons verbindt met de rest van de wereld?

Stichting Het Groninger Landschap wijdde de lente-editie van haar ledenblad Golden Raand volledig aan de Kerstvloed. Artikelen die in het magazine zijn te lezen zijn onder andere:

- Rampzalig dijkbestuur kostte duizenden levens
- ‘Het water kwam als een muur naar binnen’
- Sporen van de Kerstvloed 1717
- Groene strijd tegen watersnood
- Kunstroute Kerstvloed 1717
- Kerstvloedwandeling Pieterburen

Deze speciale editie van Golden Raand is gratis te downloaden.

Deel deze pagina