Gedoopt tijdens de overstroming

In een tijd waarin geboorteregisters van overheidswege nog niet bestonden, was het doopregister of doopboek van de kerk voor veel mensen een van de weinige administratieve vermeldingen tijdens hun leven.

In het doopboek van Oosternieland werd op 1 januari 1718, een kleine week na de rampzalige Kerstvloed, het volgende geschreven:

De tekst luidt:

Anno 1718
Jan 104de
Den 1 Jan: op Nieuwjaarsdag 1718 is alhijr gedoopt
de soon van HIndrick Claessen, en Anje Aljes
Egtelieden te Garsthuizen, zijnde de vrouw in de kraam
bevallen in haar vaders huis Alje Jans, smid en ouderling
alhijr, en met het schip in dees watervloed alhijr gebragt
welke is genaamd       Alje.

NB: Dit was kennelijk de 104e dopeling van deze predikant, het nummer heeft verder geen betekenis. De eerste dopeling van de betreffende dominee, Gajus Engelberti Engelma, was op 30 mei 1706. Zijn voorganger was tot 150 dopelingen gekomen. Alje Jans, de opa van de dopeling, was de dorpssmid van Oosternieland.

 

Met dank aan Bert Bultena, secretaris van de Stichting Behoud ’t Nijkerkje. www.behoudnijkerkje.nl

Deel deze pagina