Rob Sweere (1963) / Arnhem (NL)

Foto gemaakt door Kees van de Veen


Over Rob Sweere

Rob Sweere maakt kunstwerken waar je niet alleen naar kunt kijken maar waar je vooral in moet plaatsnemen. Zijn architectonische sculpturen, bijna altijd uitgevoerd in wit, zien er vreemd uit, alsof ze zijn neergedaald uit een andere wereld. Ze nodigen je uit om een trappetje te bestijgen en te gaan staan, zitten, liggen of je hoofd ergens doorheen te steken. Eenmaal binnen krijg je een door de kunstenaar geregisseerde blik op het omringende landschap. Sweere’s kunstwerken zijn instrumenten om de wereld en natuurlijke fenomenen als lucht, licht, wind, temperatuur en zon bewust te ervaren. Sweere creëert daarmee aandacht voor de directe omgeving en de zintuiglijke ervaring. Een bekend project van hem is het langlopende Silent Sky Project dat al meer dan zeventig keer heeft plaatsgevonden in ruim vijfentwintig landen. Overal ter wereld nodigt de kunstenaar deelnemers uit om een half uur lang niets anders te doen dan naar de lucht te staren en ruimte te geven aan dromen en fantasieën.


Rob Sweere is een van de belangrijkste Nederlandse hedendaagse kunstenaars.  Sinds de jaren negentig produceert hij grootschalige sculpturen die in de openbare ruimte in Nederland gerealiseerd en tentoongesteld worden. Hij werkt wereldwijd. Zijn tijdelijke werk Silent Sky Project krijgt veel internationale aandacht. Daarin werkt Sweere samen met de lokale bevolking uit meer dan 25 landen in steden als Mumbai, New York, Rio de Janeiro, New York, Dresden en Kaapstad.

http://robsweere.com/


Over het kunstwerk

Exploded View

Noorderdijk bij voormalige sluiswachterswoning van (Ommelander) zeedijk, Noordpolderzijl

Al eeuwenlang staan Groningers op de dijk te turen naar de zee. Wat doet het water? Wat doet de wind? Wat doet het tij? In 1717 zullen de kustbewoners ook op de zeeweringen hebben staan kijken en zich grote zorgen hebben gemaakt. De dijken waren te zwak en braken op diverse punten door. Het wassende water overspoelde het land. Drie eeuwen later staan we nog steeds naar de zee uit te kijken. Het kunstwerk Exploded View dat Rob Sweere installeert op de Noorderdijk nodigt uit om dit kijken op de dijk te intensiveren. Hier kun je ongehinderd over het wad kijken maar ook over het achterland. Er zijn geen menselijke obstakels als wegen, borden of hekken in zicht. Beide kijkrichtingen laten eigenlijk hetzelfde zien: een vlak landschap met in het midden een horizon. Aan de ene kant willen we wel water zien maar aan de andere niet, met de dijk als een heldere lijn daartussen. Exploded View kan je alleen ervaren als je er daadwerkelijk midden in staat. Het kunstwerk bestaat uit een serie kokers die verschillende blikken werpt op de omringende omgeving. Er is gebruik gemaakt van perspectief correctie. Het kunstwerk nodigt uit om eindeloos over beide einders te turen.

Foto: Kees van der Veen


Meer kunstenaars


Deel deze pagina