Permanent Landmark Kerstvloed 1717

Na het enorme succes van de Kunstroute Kerstvloed 1717, die circa 15.000 bezoekers heeft getrokken, zijn de tijdelijke kunstwerken weer ontmanteld. Maar achter de schermen is Expeditie Kerstvloed 1717 druk bezig met het realiseren van een permanent landmark dat de Kerstvloed een definitieve plaats moet geven in het Groningse landschap.

Op een nog nader te bepalen locatie, waarbij het uitgangspunt een oude dijk is, komt een permanent landmark waarbij beleving, herinnering, participatie, maatvoering en de hoogte van de Kerstvloed van 1717 de pijlers zijn. Het object behelst 230 palen: elke paal voor 10 omgekomen Groningers in 1717: 2.300 in totaal. Al deze palen verbeelden gezamenlijk golvend (zee)water. Aan de bovenzijde zijn de palen in golvend patroon bewerkt. Van een afstand zie je (in lijn met de palen) de zee op hoogte van de overstroming in 1717. Dichtbij beleef je als bezoeker de impact van de catastrofe van 300 jaar geleden. De beleving wordt verder gestimuleerd doordat je in het object (de golven) kunt lopen.

Idealiter gaat het object samen met het landschap waarbij een oude zeedijk gesitueerd is, hierdoor loopt de ondergrond op (palen worden korter) en kun je – op de oude dijk - ‘over de zee kijken’ en er zelfs ‘op zitten’. De palen zijn een eigen materiaal in het Groningse landschap: in vormentaal refereren deze aan dukdalven, beschoeiing en vooral de rijzendammen in kwelderlandschap (inpoldering, landaanwinning Wad). Natuurlijk materiaal dat past in de omgeving en tegelijkertijd in vorm en formaat overeind staat als object dat de herinnering aan de Kerstvloed van 1717 levend houdt.

Sense of Place

Het landmark sluit naadloos aan bij de visie en de programmering van Sense of Place, een kunstroute vol natuur, cultuur en verhalen van initiatiefnemer en voormalig Oerol-directeur Joop Mulder. In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 verrijst langs de hele Waddenzeekust, van Den Helder tot aan de Dollard, een bijzonder lint van meer dan 25 innovatieve (bestaande en nieuwe), grootschalige kunstwerken en bijzondere landschapsarchitectuur die toeristen de rijke historie en prachtige natuur van Groningen en Friesland laat zien en het noorden nieuw leven moet inblazen. 

De kunstroute Kerstvloed 1717 heeft aangetoond dat landschapskunst als een magneet werkt voor geïnteresseerden in het rijke kwelder- en poldergebied van de Wadden. En dus cultuurtoerisme stimuleert. We mogen dit niet als éénmalig laten liggen! Samenwerking met Sense of Place is een logische stap, samen staan we sterk. Binnen de visie en met de formule van Sense of Place is het palenproject een pareltje. Ik kijk echt uit naar onze samenwerking! Grote groet, - Joop Mulder, oud-directeur Oerol

Samenwerkingspartners landmark Kerstvloed 1717

Evenals de zomerkunstroute is het blijvende landmark een initiatief van vijf samenwerkingspartners (Het Groninger Landschap, Domies Toen, waterschap Noorderzijlvest, Erfgoedpartners Groningen, Marketing Groningen) onder regie van De Verhalen van Groningen en in nauwe samenwerking met de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum.
Daarnaast wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer, Routebureau Groningen, Sense of Place en Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. 

Deel deze pagina