Nishiko (1981) / Tokyo (JP)

Foto gemaakt door Kees Molenaar


Over Nishiko

Nishiko is geboren in Japan en woont en werkt in Den Haag. Ze studeerde fotografie in Japan voordat ze in 2006 besloot te gaan studeren aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Nishiko's werk neigt naar zinloosheid door de fragiliteit van feiten te benadrukken waarmee ze laat zien dat meningen, ideeën, objecten geen vaste definitie of waarde in zichzelf hebben. Ze is geïnteresseerd in gebeurtenissen die enigszins haaks staan op de gewone gang van zaken bijvoorbeeld wanneer een geplande actie anders verloopt dan verwacht, een paradoxaal cultureel verschil/overeenkomst, een onderwerp dat over het hoofd wordt gezien of persoonlijke ongelukjes zoals brandwonden, taalproblemen en kapot vallend glas. Ze concentreert zich op de details en hoe het proces zich heeft voltrokken. Het werk begint bij het vinden van disharmonie zoals een enigma of onlogica. Daarna volgt het toepassen van de eenvoudige methode van herhaling, om zo in te zoomen op de instabiliteiten. Het is belangrijk voor haar werk om zelf objectief en neutraal te blijven, om zo een band te creëren tussen het onderwerp en het publiek. Een band die belangrijker is dan het werk zelf. Ze wil graag dat haar werk ervoor zorgt dat het publiek het proces herbeleeft en het onderwerp binnen hun eigen context en belevingswereld plaatst.

Kort na de aardbeving en de tsunami-ramp in Japan in 2011 begon Nishiko met haar Repairing Earthquake Project, het resultaat van een intensief denkproces over deze ramp.
In veel van haar projecten werkt zij samen met muzikanten, andere artiesten en ambachtsspecialisten. Zo was ze met Repairing Earthquake Project te zien tijdens Oerol 2017 in de voorstelling Tsukumogami, een samenwerking met het Japans slagwerkgezelschap Dadadadan Tenko.

http://www.nishiko55.com/

Over het kunstwerk

Repairing Earthquake Project

Boerderij Clevering, Noordpolderweg 1, Den Andel

Na Oerol is Repairing Earthquake Project nu te zien in Den Andel. Het werk bestaat uit een aantal objecten die ze vond in het gebied die in de tsunami waren vernietigd en die ze liet terugkeren naar hun oorspronkelijke staat. Ze repareerde ze in tijdelijke ateliers, opengesteld  voor het publiek. De wisselingwerking tussen de lokale bevolking van het rampgebied en bezoekers van de ateliers speelden een grote rol gedurende het proces. Tijdens de interactie met allerlei mensen door middel van het herstelproces stond Nishiko tegenover het verstandelijke wonder van de natuur, en de mensen die het proces van deze persoonlijke ervaring hadden. 

Repairing Earthquake Project is een confronterend project, aangezien het betrekking heeft op slachtoffers en sociale kwesties die de catastrofe heeft achtergelaten. Nishiko is blij dat ze de kans heeft gehad om op deze wijze betrokken te zijn geweest, bij individuen en instellingen die niet zijn gerelateerd aan kunst. Door contact met deze gewone burgers, is ze zich meer bewust van de functie van kunst en de verantwoordelijkheid van een kunstenaar in de samenleving, het uitzoeken van uiteenlopende en verschillende opzetten, vormen en methoden.

Deel deze pagina