Jette Mellgren & Jan Johansen (1953/1957) / Odense (DK)

Foto gemaakt door Jan Hendrik van der Veen


Over Jette Mellgren & Jan Johansen

De Deense kunstenaars Jette Mellgren en Jan Johansen maken kunstwerken over onze relatie met de natuur. Vanuit hun organisatie Fletvaerket realiseren ze culturele en sculpturale projecten in binnen- en buitenland waarmee ze esthetische ervaringen creëren voor een breed publiek.

Hun kunstwerken zijn gemaakt van natuurlijke materialen als takken, stammen, riet en twijgen. Ze maken gebruik van traditionele weef- en vlechttechnieken maar passen ze op innovatieve wijze toe. Hierdoor ontstaan kunstwerken in het landschap gemaakt van natuurlijke materialen die uitnodigen om op een andere manier naar onze natuurlijke omgeving en cultuur te kijken. Natuur, kunst en cultuur ontmoeten elkaar bij Mellgren en Johansen in perfecte harmonie. http://www.jette-mellgren.dk/ // http://www.fletvaerket.dk/


Over het kunstwerk

Consolation Houses

Klutenplas, Noorderdijk, Den Andel

Voor de Kunstroute Kerstvloed 1717 maken Jette Mellgren en Jan Johansen een nieuw kunstwerk bij de Klutenplas. Het kunstwerk bestaat uit drie hoge huisjes met een nestvormig dak. Ze zijn gemaakt van stammen en takken van verschillende bomen uit de omgeving en in diverse vlecht-technieken uitgevoerd. Ze doen denken aan torens van religieuze gebouwen als tempels, kerken en moskeeën. Met zijn drieën staan ze naast elkaar in het lege, verlaten overgangsgebied tussen land en zee. Al eeuwenlang kampt de mensheid met de grillen van de natuur, ook in dit gebied van Groningen. Hoe gaan we om met angst, verlies en dood? Waar zoeken we naar verklaringen? En waar zoeken we troost? Rampen zijn van die momenten – hoe vreemd ook  – waarop we een enorme saamhorigheid voelen. We realiseren ons dat we allemaal mensen zijn met dezelfde basisbehoeften. Het kunstwerk van Mellgren en Johansen richt zich op het spirituele herstel dat we als mensen zoeken na een ramp. De Consolation houses staan symbool voor nieuw leven, een plek om te dromen en te hopen op een veilige toekomst voor iedereen.

Over de locatie

De Klutenplas is het eerste terrein dat Het Groninger Landschap omvormde tot een brakwatergebied. Er heeft zich een indrukwekkende vegetatie ontwikkeld met onder andere zeeaster, kweldergras, zeealsem en zeekraal. Een uitgelezen omgeving voor de kluut en de bergeend die het gebied in groten getale weten te vinden! Vanuit Bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen worden geregeld excursies naar het gebied georganiseerd. www.groningerlandschap.nl


Meer kunstenaars


Deel deze pagina