Geoweek: dijkinspecties voor scholieren

Geoweek: dijkinspecties voor scholieren

Tijdens de elfde Geoweek, van 15 tot en met 19 mei 2017, kunnen leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs leren wat de waterschappen doen om rampen als de Kerstvloed te voorkomen. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren gratis een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles en delen zo hun expertise. Door ‘zelf te doen’ kunnen leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van geografie ontdekken. 

Waterschap Noorderzijlvest

Onder de zeespiegel

Een groot deel van Groningen ligt onder de zeespiegel. Door gaswinning daalt de bodem. Klimaatverandering zorgt voor een stijgende zeespiegel. En dan hebben we ook nog last van aardbevingen. Onze dijken en kaden moeten dus in goede conditie zijn.

Voortgezet onderwijs, klassen 1 en 2: dijkinspecties
Waterschap Noorderzijlvest doet regelmatig dijkinspecties. Tijdens de Geoweek kunnen eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs mee op zo’n inspectie. Er kan gekozen worden tussen een zogenaamde quickscan dijkinspectie Noordpolderzijl of een quickscan dijkinspectie Eemskanaalkade. Bij zo’n scan worden de volgende vier stappen gevolgd: waarnemen, positie bepalen, raadplegen en vastleggen. De leerlingen krijgen een inspectiekaart en -wijzer mee.

Basisonderwijs, groepen 7 en 8: gastlessen
Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs kunnen een gastles volgen. Tijdens deze les wordt de film De Kerstvloed, waarin te zien is hoe de 11-jarige Dirkje dat beleefde, getoond. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met de Dijkenkrant: ze leren wat sterke dijken zijn en wat het waterschap doet om ze sterk te houden.

Aanmelden voor de expeditie kan via de website van Geoweek.

Aanmelden voor de expeditie kan via de website van Geoweek.

Deel deze pagina